UPDATE 29 APRIL 2019


GOED NIEUWS !!!

Wij ontvingen vandaag van de Hoofinspecteur/Handhaving Geluid Utrecht het volgende bericht, dat ook door de afdeling communicatie wordt verspreid:


"Elke bewoner, of je nu net of al jaren ergens woont. Of je nu in de binnenstad of er buiten woont, heeft de mogelijkheid om een melding van overlast in te dienen. Als gemeente hebben wij de wettelijke plicht om dit te onderzoeken. Het maakt hierbij dus niet uit hoeveel mensen overlast ervaren. Elke ondernemer, of je nu een maand of 75 jaar in Utrecht onderneemt verdient dezelfde zorgvuldigheid van het behandelen van meldingen.

In dit geval is bijna een jaar geleden een melding binnengekomen waarbij een overschrijding is vastgesteld. Naar aanleiding daarvan hebben we meerdere keren met de ondernemer gesproken om te zoeken naar een passende oplossing. We wonen en werken samen in onze stad en het is altijd ons doel als gemeente zorg te dragen voor de balans tussen deze beide functies.

Inmiddels blijkt uit aanvullende metingen door aanpassingen -aan o.a. de techniek en de geluidsisolatie- dat de ondernemer aan alle (geluids) eisen voldoet. Van sluiting van ’t Oude Pothuis is dus helemaal geen sprake".

(einde bericht)


VAN DE REDACTIE VAN PROGJAZZ

Dit artikel van ProgJazz (geschreven en geplaatst op 27 april) werd op Facebook veel gelezen, gedeeld en becommentarieerd. In goed Nederlands: het deed nogal wat stof opwaaien. Wij danken langs deze weg de vele opgestoken duimpjes en blijken van betrokkenheid. Wij betreuren wel eventuele onbeschofte kettingreacties die het artikel zou hebben opgeroepen, in welke richting dan ook. Onze teksten stimuleren nergens en nooit zulk zwakzinnig gedrag, waar wij noch verantwoordelijk voor zijn, noch onszelf in herkennen. Dit gezegd hebbende heffen wij het glas (Rioja uiteraard) op de goede afloop en roepen uit volle borst: "laat Mike Stern dan nu maar komen!"

terug naar het artikel ''t Oude Pothuys tot stilte gemaand'